Compensa | Benefits-4U
085 105 2043
Home Onze partners Compensa

Compensa

Compensa Letselschade biedt aan werkgevers en werknemers een verhaal service aan!

Compensa Letselschade biedt aan werkgevers een verhaal service aan!

De gevolgen van letselschade voor bedrijven c.q. werkgevers: Werkgevers herkennen  het wellicht: Een werknemer  is arbeidsongeschikt, zijn/haar werk blijft liggen en de werkgever zelf, collega´s of een tijdelijke kracht moeten dat opvangen. Bij arbeidsongeschiktheid rust op  de werkgever de wettelijke plicht om het salaris door te betalen gedurende een periode van maximaal twee jaar. Het eerste jaar meestal voor 100% en het tweede jaar voor 70%. Daarnaast maakt de werkgever  kosten voor begeleiding en re-integratie van de zieke c.q. arbeidsongeschikte werknemer.

Beperking van de schade: Stel u werknemer is buiten zijn/haar schuld betrokken bij een ongeval waardoor zu (tijdelijk)  arbeidsongeschikt geraken. Als werkgever heeft u het wettelijke recht om het netto doorbetaalde loon te verhalen op de aansprakelijke wederpartij. Krijgt de werknemer het loon niet volledig doorbetaald of kunnen ze de overuren niet meer maken? Ook dit zal worden mee genomen. Daarnaast zijn kosten voor de terugkeer  naar de arbeidsplek verhaalbaar ( bijvoorbeeld kosten voor Arbodienst of kosten voor re-integratie).

Het verhalen van deze schade is zeer specialistisch werk. Een efficiënte letselschaderegeling vereist dan ook een deskundige expert. Bedrijven hebben deze specialistische kennis in de regel niet in eigen huis. Compensa Letselschade staat u bij en Compensa is een gespecialiseerd letselschadebureau dat optreedt  ten behoeve van schadelijdende partijen en heeft derhalve ook voor werkgevers  alle benodigde kennis en ervaring in huis om het doorbetaalde salaris en de eventuele re-integratiekosten te verhalen op de aansprakelijke wederpartij.  Compensa staat voor een vlotte, rechtvaardige schaderegeling en zorgt voor maximale compensatie van de schade door de inzet van professionele letselschade-experts, juristen, medisch adviseurs en arbeidsdeskundigen. Is er ook sprake van materiele schade dan nemen wij die ook voor u mee binnen de letselschade.

De Persoonlijke schade van uw werknemer: werknemer wil zo snel mogelijk de draad van zijn/haar leven weer oppakken.En ook zei hebben natuurlijk een schadeclaim op de aansprakelijke partij. Denk bijvoorbeeld aan voertuigschade, kledingschade, vervoerskosten, niet doorbetaalde ziektedagen,reguliere overuren, ziektekosten die voor eigen rekening komen, kosten voor huishoudelijke hulp, eventuele aanpassingen van de woning, smartengeld e.d. Werknemer heeft behoefte aan inzicht in zijn/haar financiele toekomst en de mogelijke gevolgen van inkomstenderving. Hier kan MijnKompas.online hen ook bij helpen maar er is meer! 

Werkgever en werknemer hebben  behoefte aan professionele verhaalsbijstand. Compensa kan alle partijen terzijde staan bij het verhalen van letselschade en geeft hen daarbij alle gewenste en benodigde persoonlijke aandacht. Op deze wijze kunnen beide partijen “ uit de brand” worden geholpen. Letsel op zich geeft immers al zorgen genoeg!

De kosten: De kosten voor het vaststellen en het verhalen van de letselschade van de werknemer zijn een onderdeel  van de door de wederpartij te betalen schadevergoeding. Wanneer daarnaast ook loon-  en re-integratiekosten geclaimd worden, zal deze gecombineerde service de werkgever niets kosten. 

Wenst u nadere info of wilt u een schade melden?

Laat onze service uw voordelen zijn!

Contact

Hoe werkt het verhalen van Letselschade