Inzetbaarheid & Vitaliteit | Benefits-4U
085 105 2043
Home Diensten Inzetbaarheid & Vitaliteit

Inzetbaarheid & Vitaliteit

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een breed containerbegrip, dat steeds belangrijker wordt in onze samenleving. Aangezien we langer doorwerken en de maatschappij vergrijst, wordt er steeds meer van u en uw medewerkers gevraagd. Net als uw medewerkers vraagt u zich af of zij blijvend kunnen voldoen aan alle veranderingen binnen en buiten uw bedrijf, plezier hebben in hun werk, zich voldoende betrokken voelen bij de dagelijkse gang van zaken of in staat zijn om gezond de eindstreep te halen? Energieke medewerkers zijn per slot van rekening het belangrijkste kapitaal van uw organisatie.

Wat is eigenlijk de betekenis van het begrip duurzame inzetbaarheid?
Kort samengevat is duurzame inzetbaarheid het vermogen van uw medewerkers om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor uw bedrijf en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.

In onze optiek lijkt het oordeel over duurzame inzetbaarheid in grote lijnen op het oordeel over de geschiktheid van een kandidaat in relatie tot een openstaande vacature, zoals dat bij wervings- en selectieprocessen tot stand komt. Feitelijk gezien zou dit proces gedurende de gehele loopbaan van uw medewerkers moeten worden ingezet.

Aanpak

Wij realiseren ons maar al te goed dat duurzame inzetbaarheid een verzamelbegrip is voor alle personele- en organisatorische vraagstukken waarmee u en uw medewerkers te maken hebben in uw bedrijf. Wij maken dit begrip concreet en meetbaar en zorgen tegelijkertijd voor een brede gedragenheid in alle geledingen van uw bedrijf. Wij sluiten naadloos aan op wat mens en organisatie al in zich hebben om vervolgens de juiste invulling te kunnen geven aan ons dienstverleningsvoorstel.

Diensten - programma's

Wij onderscheiden op het gebied van duurzame inzetbaarheid vijf succesfactoren, de zogenaamde schijf van vijf, waaronder wij onze diensten (programma's) hebben weergegeven.

U wilt werk maken van duurzame inzetbaarheid maar heeft geen idee waar te beginnen? Benefits-4U analyseert, adviseert en ontwikkelt toepasbaar beleid en implementeert met u de aanpak die past bij uw bedrijfssituatie. We vangen aan met de inzet van de personeelsscan.

Wenst u meer info? Wij staan u graag te woord!

Ik heb een vraag

Betrokkenheid

Geef uw medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid om hun vakmanschap uit te oefenen en daarmee een waardevolle bijdrage te leveren.

Lees verder

Vitaliteit

Maak uw medewerkers bewust van het belang van hun gezondheid, stimuleer een gezondere levensstijl en creƫer financieel bewustzijn.

Lees verder

Ontwikkeling

Bied uw medewerkers mogelijkheden tot ontwikkeling. Hiermee vergroten zij hun flexibiliteit en aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt.

Lees verder

Organisatie

Faciliteer uw medewerkers door een goede organisatie van het werk. Leidinggevenden ondersteunen medewerkers, zodat zij optimaal hun werk kunnen doen.

Lees verder

APK

Onderzoek periodiek hoe het ervoor staat met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Lees verder