Betrokkenheid | Benefits-4U
085 105 2043

Betrokkenheid

Geef uw medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid om hun vakmanschap uit te oefenen en daarmee een waardevolle bijdrage te leveren.


Mensen die echt zin hebben in hun werk, leveren betere prestaties en zijn minder vaak ziek. Wat zij zoeken in hun werk is meesterschap, autonomie en zingeving.

Bedrijven met betrokken medewerkers kennen een hogere productiviteit, minder ziekteverzuim en zijn bovendien innovatiever. Maar hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers meer betrokken zijn bij uw bedrijf/organisatie? Door bijvoorbeeld van betrokkenheid een gespreksonderwerp te maken (waar wringt de schoen?), open te staan voor feedback en medewerkers te laten zien dat u er iets mee doet en resultaten inzichtelijk, begrijpelijk en bespreekbaar te maken. Wij kunnen u hierbij ondersteunen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Samen met u bepalen wij wat er nodig is om de medewerkersbetrokkenheid in uw bedrijf/organisatie te vergroten, waarbij wij uitgaan van wat mens en organisatie al in zich hebben. Desgewenst kunnen we aanvangen met onze personeelsscan
Wij realiseren ons terdege dat vergroting van de medewerkerksbetrokkenheid in bedrijven/organisaties een ingrijpend veranderingsproces teweeg kan brengen. De mate waarin is afhankelijk van verschillende factoren. Zo kan bijvoorbeeld de managementstijl van uw leidinggevende(n) van grote invloed zijn op de betrokkenheid van uw medewerkers. Met onze trainings-, coachings- en adviestrajecten op organisatie- en individueel niveau, zijn wij in staat om maatwerk te leveren, waarbij wij samen met u de gewenste prioritering aanbrengen. Om gerichter te werk te kunnen gaan, hebben wij ervoor gekozen om het begrip duurzame inzetbaarheid onder te verdelen in vijf succesfactoren, de zogenaamde schijf van vijf, waarbij we de samenhang tussen de factoren niet uit het oog verliezen.