Vitaliteit | Benefits-4U
085 105 2043

Vitaliteit

Maak uw medewerkers bewust van het belang van hun gezondheid, stimuleer een gezondere levensstijl en creƫer financieel bewustzijn.


Vanuit het oogpunt van preventie investeren in de gezondheid, ontwikkeling en het welzijn van uw medewerkers loont. Beter voorkomen, dan genezen. Doel van het gezondheidsmanagement is om medewerkers dusdanig te faciliteren dat ze zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor hun duurzame inzetbaarheid, waarbij u zorgt voor de bewustwording. Hoe pakt u dit aan?

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Creëer financieel bewustzijn

Met MijnKompas.online creëert u vanuit goed werkgeverschap financieel bewustzijn bij uw medewerkers. Financiële rust heeft een positieve invloed op de mentale weerbaarheid van uw medewerkers. Bovendien biedt MijnKompas.online uw medewerkers de mogelijkheid om desgewenst gebruik te maken van onze bespaarproducten en servicediensten.

Vitaliteitsprogramma

Wilt u een blijvend gezonde leefstijl bereiken voor uw medewerkers? Daarbij is het maken van andere keuzes noodzakelijk. In de praktijk slagen mensen er zelden in om dit alleen te realiseren.

Wij kunnen u hierbij ondersteunen met ons FeelGoodConsult voor bedrijven. Uw medewerkers worden individueel begeleid bij het bewustwordingsproces van regelmatig en voldoende bewegen, de juiste keuzes maken bij voeding en hoe men de nodige rust voor zichzelf kan creëren. Tevens wordt er samen met de FeelGoodCoach ter plaatse bekeken hoe we de verbetering op het gebied van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid tot in de wortels van uw bedrijf kunnen laten doordringen.

Inhoud in het kort:

 • Inventarisatie van het huidige gedrag op het gebied van bewegen, voeding en ontspanning, uitgedrukt in een FeelGoodScore;
 • Inventarisatie van de actuele gezondheidspromotie op het bedrijf;
 • FeelGoodConsult van een uur met de FeelGoodCoach;
 • Testen en meten van de huidige gezondheid en fitheid;
 • Vaststelling van de mogelijkheden om het gedrag te veranderen en de manier waarop dit het beste kan worden bewerkstelligd;
 • Adviesplan voor de eerste 12 weken;
 • Adviesplan om de interne gezondheidspromotie te bevorderen op het gebied van MoveSmart, EatFresh en MindSwitch;
 • Een persoonlijke FeelGoodApp om de voortgang bij te houden. Met deze app kunnen uw medewerkers in hun eigen omgeving aan de slag met hun vitaliteit;
 • Desgewenst laten wij uw medewerkers per afdeling of in groepsverband de strijd met elkaar aangaan in competitieverband;
 • Na 12 weken wordt er een afspraak gemaakt voor een tweede consult, zodat de vorderingen ten opzichte van het eerste consult inzichtelijk kunnen worden gemaakt;
 • Naar aanleiding van het tweede consult gaan wij met de medewerkers in gesprek, waarvan wij de indruk hebben dat ze langer ondersteuning nodig hebben en koppelen dit aan u terug.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of bent u geinteresseerd in onze aanvullende diensten? Neem dan gerust contact met ons op.