MarcRobertson | Benefits-4U
085 105 2043
Home Onze partners MarcRobertson

MarcRobertson

Klaar voor de AVG/GDPR per 25 mei 2018? Wat moet u doen? Wij bieden de oplossing.

Maak de stap naar Privacy Compliance! Wij bieden bedrijven oplossingen waarmee zij zelf kunnen vaststellen  in  hoeverre  hun  organisatie voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection  Regulation (GDPR)  2018  wetgeving.

De Compliance scan: De scan is bedoeld voor iedere organisatie die enige persoonsgegevens registreert of verwerkt van EU burgers. Dit kunnen zowel direct identificeerbare gegevens zijn als afgeleiden waarmee identificatie mogelijk is. Onze scan legt de focus op het inzichtelijk maken van de compliance, gericht op de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Door middel van vraag en antwoord krijgt uw organisatie een inzichtelijk rapport over de stand van zaken aangevuld met de mogelijke risico’s en te nemen maatregelen. De weg van continu verbeteren begint met het   bepalen waar de organisatie zich bevindt in haar ontwikkeling naar AVG/GDPR compliancy. Als  uit  de  rapportage  blijkt  dat  uw  organisatie niet of niet volledig voldoet aan de wetgeving helpen wij uiteraard graag bij het nemen van de nodige maatregelen en kan de volgende stap gezet worden.

Laat onze service uw voordeel zijn! 

 

Contact

Bent u al klaar voor de nieuwe privacywetgeving AVG?