Privacy verklaring | Benefits-4U
085 105 2043
Home Privacy verklaring

Privacy verklaring

Persoons gegevens die worden verwerkt

Benefits-4U BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Benefits-4U BV, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Benefits-4U.nl verstrekt. Benefits-4U.nl kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • geboorte datum
  • telefoonnummer
  • vraag, uw verzoek tot informatie of uw verzoek tot hulp van een van onze producten of diensten.
  • verzoek tot hulp van een van onze providers genoemd op de website, zal aan hen worden door gezet
  • website en / of e-mailadres
  • banknummer
  • IP-adres

Daar waar nodig zal Benefits-4U werken met een verwerking overeenkomst.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig

Benefits-4U.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch of per mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Een gegeven toestemming kunt u ook terugtrekken. Daarnaast kan Benefits-4U uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van uw verzoek tot informatie of hulp van Benefits-4U of de aan haar verbonden providers. Een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening of de afname van een van de een producten van Benefits-4U BV.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Benefits-4U bewaart uw Bedrijf en/ of persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Benefits-4U verstrekt uw Bedrijf en/ of persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de beantwoording van uw vraag of verzoek of voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Op de website van Benefits-4U worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Benefits-4U gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Benefits-4U maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Benefits-4U bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U kunt het privacy beleid van Google Analytics nalezen op privacy beleid van Google, als ook het specifieke privacy beleid van Google Analytics

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Benefits-4U te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Benefits-4U heeft hier geen invloed op. Benefits-4U heeft Google geen toestemming gegeven om via Benefits-4U verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gebruik van Cookies

Benefits-4U maakt op de website en bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Benefits-4U gebruikt cookies om uw inloggegevens, instellingen, inschrijvingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die uw computer staan niet beschadigen. 

Hoe kunt u cookies weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor beschikbare instellingen te kiezen. Deze verschillen per browser. 

Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen Mozilla Firefox 
Meer informatie over cookie-instellingen Microsoft Edge
Meer informatie over cookie-instellingen Safari 

Wij wijzen u er op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt. U hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@benefits-4u.nl, Benefits-4U zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Beveiligen

Benefits-4U neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Benefits-4U maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Benefits-4U verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Benefits-4U op via info@Benefits-4U.nl. www. Benefits-4U.nl is een website van Benefits-4U BV.

Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Benefits-4U is als volgt te bereiken:

Postadres: Postbus 26, 5520 AA te Eersel
Vestigingsadres: Sigarenmaker 10, 5521 DJ te Eersel
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:69698791
Telefoon: 085-2051043, E-mailadres: info@benefits-4u.nl